Remedial Teaching

De Praktijk voor Remedial Teaching begeleidt leerlingen met uiteenlopende leer- en gedragsproblemen, zoals:

- dyslexie (op het gebied van taal)
- begrijpend lezen
- dyscalculie (op het gebied van rekenen)
- reken- en taalachterstand
- moderne vreemde talen
- concentratie problemen (ADD/ADHD)
- autisme spectrum stoornissen (ASS)

In de RT lessen ligt de nadruk op het begeleiden van de leerling in het omgaan met zijn of haar probleem. Uiteraard wordt ook veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van vaardigheden. Concentratieproblemen, faalangst en werkhouding kunnen eveneens invloed hebben op de problemen op school en dit zelfs versterken.

Indien een leerling zich bewust wordt van zijn of haar mogelijkheden én valkuilen komt dit de verwachtingen en resultaten in het onderwijs vaak ten goede.

Veel leerlingen met een specifiek leerprobleem, bv dyslexie en dyscalculie, kunnen problemen hebben bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Zelfstandigheid en het kunnen omgaan met grotere hoeveelheden lesstof vragen veel van leerlingen. Voor leerlingen met dyslexie is een goede aanpak bij de vreemde talen belangrijk. Leerlingen met dyscalculie worden geconfronteerd met de verplichte toets rekenvaardigheden. Ook hiervoor kan men terecht bij de Praktijk voor Remedial Teaching.

Het is eveneens mogelijk om Remedial Teaching in te zetten en te bekostigen uit het Persoonsgebonden Budget (PGB).

In de les worden uiteenlopende leermiddelen en materialen gebruikt. Dit kunnen boeken, individueel aangepaste werkbladen of speciale materialen en software zijn.
De leermiddelen worden zoveel mogelijk afgestemd op de specifieke behoeften van de leerling.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

Neem contact op